Nie ste čisto obchodník, ale zaujímate sa o jeho fungovanie a zákulisie? Radi analyzujete a riešite problémy? Máte zmysel pre detail, ale zaujímate sa aj o "širšie súvislosti"? Zákony a predpisy pre vás nie sú sprosté slovo, ale výzva na rozšírenie obzorov?

Hľadáme Compliance špecialistu so zameraním na finančné trhy, MiFID, MAR/PAD, konflikty záujmov a ochranu spotrebiteľa.

 

Pridajte sa k nášmu tímu. Prečo? 
Budete nám pomáhať s reguláciami v oblasti finančného trhu, nad ktorým vykonáva dohľad najmä Národná banka Slovenska, Česká národná banka alebo iné lokálne a európske inštitúcie. Compliance preniká naprieč celou bankou, čo vám dáva jedinečnú príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti a know-how z bankového sveta.

 

Čo budeme robiť? 
Riadiť riziko compliance a zefektívniť systémy banky. To znamená poskytovať podporu a poradenstvo ostatným oddeleniam v banke a pomáhať nastaviť procesy tak, aby vyhovovali dynamicky sa meniacemu regulačnému prostrediu. Keď zistíte nedostatky, popíšete ich a v spolupráci s ostatnými oddeleniami ich vyhodnotíte a určíte, ako ich odstrániť.

 

Ako to budeme robiť? 
Budeme podporovať vašu nezávislosť, zodpovednosť, inovatívnosť a zmysel pre správnu vec. Využijeme vaše silné stránky na určenie vhodnej úlohy v tíme a nastavenie pracovného rytmu. Poskytneme vám priestor na zlepšenie vašich mäkkých a tvrdých zručností (jazykových, organizačných, analytických atď.) na základe skúseností medzinárodnej skupiny UniCredit.

 

Čo ešte môžete očakávať? 
Prácu v novej inteligentnej kancelárii, ktorá nie je monotónna a každý deň sa v nej môže objaviť niečo nové. Vďaka systému bankových a nebankových školení vieme poskytnúť podporu a rozvoj v pracovnom aj osobnom živote.

 

Čo od vás očakávame? 
Ideálne právne vzdelanie a skúsenosti predovšetkým v oblasti regulácie finančných trhov (MiFID, MiFIR, zneužívanie trhu atď.). Skúsenosti v kontrolnej funkcii (compliance, audit) sú výhodou, nie však nevyhnutnosťou. Zaujíma nás skôr váš záujem o problematiku compliance, chuť niečo sa naučiť alebo dosiahnuť.

 

Ide o pozíciu na plný úväzok, namiesto rodičovskej dovolenky.


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.